udvikling og dialog

 Jeg vil arbejde for dialog og åbenhed på kryds og tværs af faggrupper og sektorer. Sundhed, grøn omstilling og klima kræver at vi tænker langsigtet og tør gå nye veje.

Hjertet skal med i beslutninger om klima, velfærd og sundhed.

Der er stadig meget at gøre og interessere sig for

Der er masser af udfordringer og problemer, som skal løses. Jeg har valgt at stille op, da der ikke ser ud til at være så mange kvinder i kommunalbestyrelsen i Thisted - og særligt ikke kvinder med viden om planlægning, teknik og miljø. Overvej at sætte dit kryds ud for mit navn. Jeg tror på at jeg kan gøre en forskel - og er optaget af følgende emner:


• Dialog og jordfordeling som værktøjer til at skabe plads til natur, friluftsliv, energiparker og jordbrugsbedrifter. 
• Fællesskaber og mødesteder på tværs af generationer der kan give vort liv mening og gøre os trygge, så vi får overskud og mod til at gå nye veje.
• Åbenhed og frihed til den enkelte til at træffe egne valg.